Mokyklos taryba informuoja

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-10-28
  • Kategorija: Renginiai

Vakar susirinkusi mokyklos taryba diskutavo ir apsisprendė dėl naudojimosi mobiliais telefonais, dėl teminių poilsio vakarų, dėl dalyvavimo Olweus patyčių prevencinėje programamoje. Siūlome susipažinti su nutarimais.

(MOKINIŲ TEISIŲ, PAREIGŲ, DRAUSMĖS IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO BEI MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONIŲ INSTRUKCIJOS NR. 39, 37 punkto papildymas ir paaiškinimas)

37. Naudodamiesi šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, mokiniai privalo laikytis gamintojo rekomendacijų ir saugumo reikalavimų, etikos.

37.1. Gimnazijos patalpose nesiklausyti garsiai muzikos ar kitų garso įrašų, pamokų metu mobilaus telefono garsas privalo būti išjungtas. Naudotis mobiliuoju telefonu pamokose galima tik išskirtiniais atvejais, prieš tai pranešus ir suderinus su mokytoju.

37.2. Renginių metu mokiniams filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus leidžiama gavus organizatorių leidimą bei pačių mokinių sutikimą. Slapta filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus yra draudžiama.

37.3. Naudojantis socialiniais tinklapiais privalu laikytis naudojimosi internetu ir kompiuteriu etikos reikalavimų.

37.4. Filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus ir šią informaciją dėti į gimnazijos tinklapį gali tik už šią veiklą atsakingi asmenys, atsižvelgdami į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pačių mokinių sutikimą.

Teminiai vakarai mokykloje gali būti organizuojami. Organizatoriai iš anksto turi numatyti laiką, vietą, atsakingus mokytojus, tėvų atstovus, suderinti su mokyklos administracija. Prieš savaitę suderinti teminio vakaro temą, pateikti scenarijų.

STARTUOS (PO ATOSTOGŲ) OLWEUS PATYČIŲ PREVENCINĖ PROGRAMA

Kas tai?

Olweus patyčių prevencinė programa bus taikoma gimnazijos, klasės ir individualiu lygmenimis, bus siekiama įtraukti tėvus ir bendruomenę, sulaukti iš jų paramos. Už programos įgyvendinimą yra atsakinga mokyklos administracija, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai.

Programos tikslai:

  • Sumažinti patyčias tarp mokinių;
  • Užkirsti kelią naujųjų patyčių problemų atsiradimui;
  • Mokykloje siekti geresnių tarpusavio santykių.

Programa skirta pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokiniams . Joje dalyvauja visi gimnazijos mokiniai, tačiau mokiniams, kurie tyčiojasi ar iš kurių yra tyčiojamasi, papildomai taikomos individualios poveikio priemonės.

Ši programa nėra mokymo programa. Tai – visos gimnazijos sistemos keitimo keturiais skirtingais lygmenimis programa.

  • Mokyklos lygmens komponentas
  • Klasės lygmens komponentas
  • Individualaus lygmens komponentas
  • Bendruomenės lygmens komponentas

Programos įgyvendinimo pradžioje bus atlikta apklausa ir po programos įgyvendinimo bus atlikta apklausa. Programa bus vykdoma 18 mėnesių.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos