Dar viena tema diskusijai: mokyklos himnas

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-03-22
  • Kategorija: Renginiai

Mokyklų himnai Lietuvoje – jau seniai gyvuojantis reiškinys, bet pastaraisiais dešimtmečiais kilo tikras jų kūrimo bumas. Mūsiškis sukurtas ano amžiaus 9 –ajame dešimtmetyje ir, kaip rodo oficiali mokyklos statistika, buvo populiarus ir aktualus, ypač mėgstamas abiturientų. Tačiau keičiantis kartoms, mokyklai įgavus kitą statusą, ar nebūtų verta visai bendruomenei pagalvoti apie naują – šiuolaikišką, unikalų, tik mūsų mokyklą reprezentuojantį - himną. Tad pasikalbėkime.

Kas gi tas himnas?

Himnai – tai kūriniai, kurie paprastai yra atliekami įvairiomis iškilmingomis, svarbiomis ir išskirtinėmis progomis. Nors dauguma mokyklų pabrėžia norinčios turėti originalų kūrinį, tačiau pats šio kūrinio atlikimo kontekstas neleidžia nukrypti nuo tam tikrų kanonų.

„Lietuvių kalbos žodyne“ himnas apibūdinamas taip:1) iškilminga giesmė, priimta kaip valstybinės, idėjinės vienybės simbolis; 2) iškilmingo turinio giesmė kam nors pagerbti, paminėti; 3) muzikos kūrinys, kuriame išreiškiama pakili, iškilminga nuotaika .

Mokyklos himnui dažniausiai keliami tokie reikalavimai: nesudėtinga struktūra, skambus, jaunatviškas ir prasmingas tekstas, originalumas, patrauklumas ir pan. Pabrėžiama, kad himne turi atsispindėti mokykloje puoselėjamos vertybės, jos istorija, gamtinė bei geografinė aplinka. Visus kriterijus atitinkantį himną paprastai išrenka tam reikalui sudaryta komisija arba visa mokyklos bendruomenė.

Mūsų mokykloje mokosi daug gabių, kūrybingų, muzikalių mokinių. Dirba savo darbą išmanantys, tradicijas ir jų tęstinumą puoselėjantys mokytojai. Visada šalia mokytojų ir mokinių yra tvirtas bendruomenės ramstis – tėvai. Taigi pats metas visiems suremti pečius ir siūlyti įvairius himno variantus. Ką apie tai manote? Pasikalbėkime, o vėliau gal reikės ir k o n k u r s ą surengti!

Būtų tikrai labai įdomu!!!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos