Konkursas „Tūkstantmečio vaikai“

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2009-12-07
  • Kategorija: Renginiai

KONKURSO „Tūkstantmečio vaikai“ NUOSTATAI

9 – 12 klasių mokiniams

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Konkurso „Tūkstantmečio vaikai“ (toliau – projektas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo ir vertinimo tvarką..

2. Konkursas skatina patikrinti žinias, pilietinį smalsumą, domėjimąsi šiandienos Lietuvos ir pasaulio aktualijomis, populiariąja literatūra.

3. Konkursą mokykloje organizuoja Daugų Vlado Mirono vidurinės mokyklos Mokinių Taryba (toliau MT).

II. KONKURSO TIKSLAI, TEMOS IR STRUKTŪRA

4. Konkurso tikslai:

4. 1. skatinti moksleivius dalyvauti aktyvioje veikloje.

4. 2. puoselėti greitą mąstymą, atminties, logikos elementus.

4. 3. sudaryti sąlygas mokiniams atskleisti savo intelektualinius sugebėjimus.

5. Konkurso temos:

5. 1. moksleiviams klausimai bus pateikti iš šių sričių: „Vaizduojamasis Menas“, „Kino filmai“, „Geografija“, „Istorija“, „Literatūra“, „Muzika“, „Politologija“, „Tikslieji mokslai“, „Sportas“, „Populiarioji kultūra“.

6. Konkurso struktūra:

6 1. I etapas. Klausimai teiginių tipo, į kuriuos galima atsakyti tik „taip“ arba „ne“. Dalyviai renkasi atsakymus. Iš viso pateikiama 20 klausimų. Jie nėra ypatingai sunkūs, tačiau atsakyti į visus teisingai sunku. Klausimai pateikiami nuo lengvesnių iki sunkiausių. Atsakymui į klausimą skiriamos 5 sekundės.

II etapas. Klausimai su trimis atsakymo variantais. Dalyviai gali rinktis vieną iš trijų pateiktų atsakymų. Iš viso yra 12 klausimų. Klausimai yra sudėtingesni nei pirmajame etape. Atsakymui į klausimą skiriama 10 sek.

III etapas. Klausimai be atsakymo variantų. Video, audio, taip pat klausimai, užduodami pažįstamų asmenų. Klausimai sudėtingesni nei prieš tai buvusiame etape.

IV etapas. 12 siauresnių temų, kurias dalyviai renkasi pakaitomis. Klausimai be atsakymo variantų, gana sudėtingi, nes varžosi du patys išmintingiausi vaikai, iš kurių vienas bus išrinktas gudriausias.

III. DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS

7. Konkurse dalyvauja 9 – 12 klasių moksleiviai.

7. 1. Iš kiekvienos klasės gali dalyvauti tik vienas asmuo, kurį išrenka klasės bendruomenė.

7. 2. Konkursas vyks gruodžio 18 d. 13. 50 val.

IV. KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAI

8. Lėšas konkursui rengti skiria mokyklos rėmėjai.

8. 1. I – III vietos nugalėtojams skiriami apdovanojimai ir diplomai, kitiems dalyviams padėkos raštai.

Organizatoriai

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos