Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 • Paskelbė : Kristina Paičienė
 • Paskelbta: 2024-02-20
 • Kategorija: Pranešimai

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

 • Projekto Nr. 10-012-P-0001
 • Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
 • Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
 • Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

 1. mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
 2. infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
 3. mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
 4. konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
 5. projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

 • Bus renovuojamas stadionas, siekiant didinti mokinių fizinį aktyvumą pritaikytą pagal mokinių poreikius;
 • Planuojama įrengti sensorinį kambarį, kuriame sudarytos sąlygos vykdyti muzikos, spalvų, judesio terapiją, organizuojant individualius ir grupinius psichologinės sveikatos stiprinimo užsiėmimus;
 • Bus atnaujinta muzikos, technologijų (statybos ir medžio apdirbimo) ir kitų kabinetų įranga ir baldai;
 • Gimnazijoje bus vykdomos praktinės profesinio orientavimo veiklos, naudojant skaitmeninę profesinio orientavimo platformą;
 • II g ir IV g klasių mokiniams bus organizuojami kursai PUPP / Valstybiniam matematikos brandos egzaminui pasirengti;
 • Bus stiprinamos mokyklos vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijos, įgyvendinant ilgalaikę kvalifikacijos programą „Vizualinio mąstymo strategijos taikymas mokykloje“;
 • Bus sukurti, išbandyti bei įgyvendinti integruotų pamokų ciklai (kalbų, dailės, technologijų) vykdant projektą „Vertėjas: autoriaus avataras?“;  
 • Vyks praktiniai mokymai mokytojams ir mokiniams apie vizualinio mąstymo strategijos ir literatūros pamokų integraciją;
 • Bus sukurti, išbandyti bei įgyvendinti integruotų pamokų (muzika, lietuvių kalba ir literatūra, teatras, šokis) ciklai, vykdant projektą „KIEMAS“;
 • Gimnazijoje bus organizuojamas ilgalaikio integruoto scenos pažinimo ir kūrybinių užsiėmimų ciklas „DAUGUOSE DAUGiau ...“;
 • Bus vykdomas ilgalaikis integruotas projektas „Konstrukcinės skulptūros šiuolaikinio meno kontekste“;
 • Mokytojai ir vadovai dalyvaus stažuotėse Lietuvos ir Švedijos ugdymo įstaigose;
 • Mokytojai dalyvaus ilgalaikiuose mokymuose „Misija – įtraukusis ugdymas“.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos