DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA DALYVAUJA ATNAUJINAMŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ DIEGIMO VEIKLOS TYRIME

  • Paskelbė : Kristina Paičienė
  • Paskelbta: 2021-10-22
  • Kategorija: Pranešimai

Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija atsiliepė į Nacionalinė švietimo agentūros kvietimą dalyvauti Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrime, teikė paraišką, buvo atrinkti ir Švietimo, mokslo ir sporto ministrės įsakymu patvirtinti kartu su kitomis 30 šalies bendrojo ugdymo mokyklomis.

Veiklos tyrimas vykdomas 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. balandžio 29 d. Tikslas – išanalizuoti kompetencijų ugdymo patirtis mokyklose ir sukaupti informaciją tolesniam atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektams tobulinti, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų kompetencijoms stiprinti bei suplanuoti kitas būtinas veiklas tinkamai pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti.

Veiklos tyrimo uždaviniai:

  • įvertinti mokytojų pasirengimą diegti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį;
  • parengti siūlymus atnaujintų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektams tobulinti;
  • parengti rekomendacijas mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų ir mokytojų profesiniam tobulėjimui.

Atrinktų mokyklų komandos ir šioje veikloje dalyvaujantys mokytojai kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus specialiuose mokymuose, išbandys pasirinktą ugdymo turinį, fiksuos ir reflektuos patirtį, dalysis metodinėmis įžvalgomis. Džiaugiamės galėdami būdami pokyčių dalyviais!

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos