Metodinė diena „Įtraukiantis ugdymas per praktinius metodus“ Daugų Vlado Mirono gimnazijoje

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2019-02-21
  • Kategorija: Aktualijos

 

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose.  

Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokytojai taip pat vykdė pokyčius savo veikloje. Projekto veiklos buvo vykdomos pagal suplanuotus etapus bei lygmenis: gimnazijos, pamokos, klasės auklėtojo. Įgyvendintos veiklos pamokos lygmenyje: integruotas mokymasis netradicinėse aplinkose, ,,mąstymo žemėlapių“ strategijos taikymas, projektiniai, tiriamieji darbai. Vykdant projektą buvo tobulinama mokytojų bendradarbiavimas siekiant mokinių asmeninės pažangos. Projekto vykdymo metu buvo aktyvinama metodinių grupių veikla kuriant bendras strategijas pokyčiams. Išbandyta ,,Pamokos studijos“ metodika. ,,Pamokos studija“ – bendradarbiavimu paremta veikla, kuomet trys mokytojai kuria bendrą pamokos scenarijų, numatantį mokinių veiklas pamokoje, numatydami konkrečius mokinius, kurių veiklą ir pažangą stebės ir analizuos. Suplanuojama, kokius mokymosi aspektus planuojama tobulinti šioje pamokoje (pvz. planavimo, klasės valdymo, klausimų formulavimo ar kt. gebėjimus). Gimnazijos pedagogai vedė suplanuotas pamokas, dalijosi patirtimi ir patarimais, įžvalgomis tarpusavyje. Siekiant pokyčių vyko kolegialus bendradarbiavimas ir savo veiklos refleksija.

 Vasario mėnesį, mokinių atostogų metu, susirinkę į metodinę dieną „Įtraukiantis ugdymas per praktinius metodus“ pedagogai dalijosi patirtimi įgyta per LL3 projekto vykdymo laikotarpį. Gimnazijos mokytojų komanda taip pat dalyvauja „Samsung Mokykla ateičiai“ mokymuose. Po kiekvienų mokymų vysta sklaida ir naujovių perteikimas kolegoms, inicijuojant praktinį gautų žinių ir gebėjimų įgyvendinimą.

                      Anglų kalbos mokytojos Odeta Šerelienė ir Stasė Vitkauskienė anglų kalbos pamokoje kolegoms panaudojo aktyvaus mokymo metodą "Running dictation" (liet. "Diktavimas bėgiojant"). Buvo sukarpytas dialogas ir iškabintas įvairiose gimnazijos vestibiulio vietose, dalyviai buvo suskirstyti poromis, vienas iš jų buvo diktuojantysis, kitas rašytojas. Diktuojantysis turėjo surasti frazę, ją perskaityti ir padiktuoti savo kolegai. Surašę visą dialogą, sudėliojo jį eilės tvarka ir perskaitė. Šis metodas labai tinka ir kitiems dalykams, padeda lavinti atmintį, rašymo ir skaitymo įgūdžius.

Lietuvių k. mokytojos Gitana Ivanauskienė, Sigita Juškevičienė ir Laima Ryženinienė kvietė pasvarstyti, koks turėtų būti geras mokytojas. Pamokoje buvo pristatytos IKT programos slide.com, padlet.com, linoit.com. Kolegos, naudodamiesi mobiliaisiais telefonais, kūrė pamokos „Kelyje į Emausą“ (Lk 24, 13–33) turinį. Didelis dėmesys buvo skiriamas pamokos pabaigai- vertinimui ir įsivertinimui. Mokytojai sėkmingai išbandė naujus IKT įrankius, kurie, kaip teigė jie, bus įdomūs mokiniams ir palengvins darbą pamokoje.

Tenkindami mokinių poreikius, siekdami švietimo kokybės, ir mokinių pasiekimų gerėjimo, mokytojai turi nuolat tobulintis, dalintis patirtimi, bendradarbiauti.

Virginija Svinkūnienė

Istorijos mokytoja metodininkė

LL3 neformalių studijų dalyvė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos