Apie pamokų lankomumo tvarką

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2016-10-24
  • Kategorija: Renginiai

Pamokų lankomumas

Remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos duomenimis, vienas svarbiausių šių mokslo metų akcentų yra praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas. Tyrimų duomenys rodo, kad pamokų praleidinėjimas ar vėlavimas į jas pablogina mokinio mokymosi rezultatus. Pavyzdžiui, bent penkis kartus pamokas be pateisinamos priežasties praleidęs mokinys atsilieka vienerius ar net pora metų. „Pamokų lankomumas Europos Sąjungos šalių mokyklose laikomas didžiule vertybe, o mokinio nušalinimas nuo pamokų - didžiausia bausme", - sakė ministrė A. Pitrėnienė.

Pamokų lankomumas, vėlavimas yra viena iš aktualesnių problemų daugelyje mokyklų. Šiai problemai spręsti Daugų Vlado Mirono gimnazijoje skiriamas didelis dėmesys. Gimnazijoje 2015-10-12 direktoriaus įsakymu Nr. V-102 yra patvirtinta mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir praleistų pamokų pateisinimo tvarka, kurioje aiškiai nurodyti mokinių išleidimo iš pamokų, praleistų pamokų žymėjimo ir pateisinimo bei atsiskaitymo už praleistas pamokas tvarka. Atvykti į gimnaziją ir grįžti į namus sudarytos visos sąlygos, todėl be pateisinamos priežasties praleistų pamokų turi nelikti. Apie kiekvieną praleistą pamoką mokinys arba jo tėvai turi informuoti klasės auklėtoją ir nurodyti nedalyvavimo pamokoje priežastį. Punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas įpareigoja švietimo įstatymas, sudaryta mokymo sutartis, gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės.

Sprendžiant pamokų lankomumo problemą, gimnazijos administracijai pasiryžusi pagelbėti Alytaus rajone sukurta mobili grupė, kurios tikslas ne tik dirbti su soc. rizikos šeimomis, bet ir stebėti tas šeimas, kuriose kyla kitokių vaikų auklėjimo problemų, šeimas, kurios negeba užtikrinti tinkamo vaikų mokymosi ir pamokų lankomumo.

Gimnazijos vaiko gerovės komisija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos