Su nauju rugsėju!

  • Paskelbė :
  • Paskelbta: 2011-09-02
  • Kategorija: Renginiai

Mielieji,

Pasitikėkite savimi ir vieni kitais, laisviau ir kūrybiškiau priimkite pasitinkančius iššūkius. Su dar didesne aistra ženkite pro rugsėjo 1-osios atvertas duris.

Darbštumo, atsakomybės. Anot mūsų gimnazijos direktoriaus Almanto Jakimavičiaus, populiarusis šūkis „Varom už Lietuvą“ tepaliečia kiekvieną. Varom vieni už kitus, už miestelį, už mokyklą, už klasės draugus, už mamą ir tėtį, už brolį ir sesę...

Parapijos klebonas Vidas Jelinskas aukodamas mišias už gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvelius citavo popiežiaus Benedikto XVI –ojo išsakytas mintis neseniai vykusiose Pasaulio jaunimo dienose Madride.

„Taip, brangūs bičiuliai, Dievas myli mus. Tai didžioji mūsų gyvenimo tiesa ir ji suteikia prasmę visiems kitiems dalykams. Anaiptol nesame atsitiktinumo ar iracionalumo išdava, – mūsų egzistencijos pradžioje yra Dievo meilės planas.

Pasilikti jo meilėje reiškia gyventi tvirtai suleidus šaknis tikėjime. Tikėjimas nėra paprasčiausias abstrakčių tiesų priėmimas, bet glaudus bendravimas su Kristumi, kuris skatina atverti širdį šiai meilės paslapčiai ir gyventi taip, kaip žmonės, kurie žino esą Dievo mylimi.

Jei pasiliksite Kristaus meilėje, įsišakniję tikėjime, atrasite, tarp prieštaravimų ir kentėjimų, taip pat ir džiaugsmo bei linksmumo šaltinį. Tikėjimas neprieštarauja nei vienam jūsų pačiam aukščiausiam idealui, priešingai – juos visus sukilnina ir patobulina. Brangus jaunime, neprisitaikykite prie kažko, kas yra mažiau nei Tiesa ir Meilė, neprisitaikykite prie ko nors, kas būtų mažiau nei Kristus.

Kaip tik šiandien, kai dominuojanti reliatyvizmo kultūra atsisako ieškoti tiesos, o tiesos paieškas niekina, nors tai yra aukščiausias žmogaus dvasios siekis, turime drąsiai ir nuolankiai parodyti visuotinę Kristaus vertę – pasiūlyti Kristų kaip visų žmonių gelbėtoją ir mūsų gyvenimo vilties šaltinį .

Jis, kuris prisiėmė ant savęs mūsų kentėjimus, gerai pažįsta žmogiškos kančios slėpinį. Jis atskleidžia savo meilės kupiną buvimą tuose, kurie kenčia. Pastarieji savo ruožtu, vienydamiesi su Kristaus kančia, labai artimai dalyvauja jo išganymo darbe. Be to, mūsų nesavanaudiškas dėmesys ligoniams ir stokojantiems visada bus nuolankus ir tylus užuojautos kupino Dievo veido atspindys.

Mieli bičiuliai, te nestabdo jūsų joks priešiškumas! Nebijokite pasaulio, nei ateities, nei savojo silpnumo. Viešpats leido jums gyventi šiuo istorijos momentu, tam, kad per jūsų tikėjimą nepaliaujamai skambėtų jo Vardas visoje žemėje“. Tegul šie mokslo metai būna su siekiu, su pasiryžimu viską daryti dar geriau. Su dar didesne kantrybe, atsakomybe, dvasingumu.Nuotraukos dailės ir technologijų mokytojo R. Jomanto. Dar kartąsugrįžkime į Šventę:)

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos