,,Visas pasaulis- linijomis“

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2019-01-16
  • Kategorija: Pranešimai

APIE PROJEKTĄ

2019-01-15--2019-05-15

,,Visas pasaulis- linijomis“

Projekto tikslai:

Projektas yra apie vaikų, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą ugdymo įstaigoje. Tai veiklos, skirtos komunikacijos  sutrikimų prevencijai, kūrybiškumui. Pedagogui ir grupės vaikų tėvams geranoriškai derinant savo požiūrius į vaiko ugdymą, sudaryti prielaidas dalintis atsakomybe už vaiko raidos skatinimą.

Ieškoti būdų,  kaip žaidybinės veiklos metu mokyti  pastebėti linijas ir jų savybes, lavinti smulkiąją motoriką.  Kad vaikas  drąsiai  rašytų, gebėtų orientuotis sąsiuvinio lape, taisyklingai laikytų rašymo priemonę.  Priemonę galėtume pritaikyti kasdienėse veiklose. Taip lavėtų smulkioji motorika, regimasis ir erdvės suvokimas, gerėtų garsų tarimas,  bendravimo įgūdžiai bei kūrybiškumas.

 Pedagogų ir tėvų sukurtas priemones talpinti elektroninėje knygoje gimnazijos tinklapyje.

Projekto etapai:

I etapas -sausis- vasaris. Dailės priemonės ,,Linijų pasaulyje“

Informacija apie projektą tėvams, susitikimas su tėvais ,veiklų planavimas  ir užduočių ir pasirinkimas. Kokios linijos supa mus? Ką matai?   Pagrindinių linijų  piešimas įvairiomis priemonėmis, pavadinimų  vartojimas, sąvokų supratimas, pavaizdavimas įvairiais būdais, išskyrimas, pastebėjimas aplinkoje.  Taisyklingas  pieštuko laikymas. Pirštų mankštų mokymasis. Žaidimų kūrimas  kartu su tėvais. Veiklų fotografavimas ir filmavimas.

II etapas -kovas.  Kalba

Pagrindinių sąvokų, linijų ypatybių vartojimas įvairių veiklų metu. Užduočių kūrimas, dalijimasis grupėse.  Vaizduotės lavinimas, garsų tarimas, kalbos turtinimas. Įvairių piešimo priemonių naudojimas veiklose.

III etapas-balandis. Muzika

Mokomės tarti  teisingai sąvokas, garsus žaidžiant, piešiant, Veiksmų imitacija pirštų bei rankų judesiais. Kalba ir muzika yra komunikavimo priemonės, o kalbinis muzikinis ugdymas – neatsiejami nuo taisyklingo kvėpavimo. Kvėpavimo pratimai. Muzikos integravimas į veiklas ,,Visas pasaulis –linijomis“.

IV etapas- gegužė.  Žaidybinės veiklos

 Gyvosios linijos. ,,.Gyvasis“ piešinys linijomis. Šeimos šventė .

Refleksija

Praktinis žaidimų išbandymas renginiuose su tėvais.

Tėvų susirinkimuose  specialistai konsultuoja  fizinės ir psichinės sveikatos tema. Grupės pedagogai ir tėvai fotografuoja ir filmuoja savo ir ugdytinių  veiklas,  jų atlikimą, patį rezultatą. Informacija apie projektą patalpinama  gimnazijos tinklapyje elektroninėje knygoje.

Projekto dalyviai:

Alytaus r. ikimokyklinio ugdymo skyrių ugdytiniai, auklėtojai ir mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, meno pedagogai, tėvai.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos