Gerbiami tėveliai, nepamirškite laiku pasirūpinti

  • Paskelbė : Jurga Diksienė
  • Paskelbta: 2018-08-01
  • Kategorija: Pranešimai

Gerbiami tėveliai, nepamirškite laiku pasirūpinti:

Vaiko sveikatos profilaktiniu patikrinimu ir gydytojo odontologo (dantų gydytojo) vaiko dantų būklės įvertinimu; (vėliausiai iki rugsėjo 15 dienos vaikas turi pateikti mokytojai sveikatos pažymėjimą)

Tvarkinga gimnazijos uniforma.

Važinėjantys maršrutiniais autobusais banko sąskaita, į kurią, pateikus bilietus, būtų galima pervesti pinigus už kelionės išlaidas.

Reikalingomis mokymosi pratybomis (nurodo mokytojai) ir individualiais mokymosi reikmenimis.

Individualių mokymosi priemonių sąrašas

Pieštukai, drožtukas, trintukai, dažai (akvarelė, guašas), flomasteriai, kreida, pastelės, tušas, klijai, piešimo sąsiuviniai, popierius, kartonas, plastilinas, modelinas, rašalas ir rašalinės kapsulės, rašikliai, žymekliai, penalas, dėlionės, žirklės, teptukai, sąsiuviniai, aplankalai sąsiuviniams ir knygoms, įdėklai, įmautės, segtuvai, skaičiuotuvas, liniuotės, matlankiai, trikampiai, braižymo priemonės, sportinė apranga ir avalynė, kitos būtiniausios mokiniui ugdyti reikalingos priemonės.

Socialinė parama mokiniams

Socialinė parama skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (183 Eur). Parama skiriama vaikams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama vaikams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat vaikams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka. 

Socialinės paramos mokiniams rūšys

Nustatomos dvi socialinės paramos mokiniams rūšys:

mokinių nemokamas maitinimas. Pietums skiriama nuo 2,8 iki 4 procentų bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio suma (1,06 – 1,52 Eur).

parama mokinio reikmenims įsigyti. Skiriama 1,5 BSI dydžio (57 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.  

Kas, kur ir kada gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams

Dėl socialinės paramos mokiniams pareiškėjas (vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas) kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, – į savivaldybės, kurioje gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti ir prideda dokumentus, reikalingus socialinei paramai mokiniams gauti.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo tų metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

Vaiko gerovės komisijos informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos