Būkime atsakingi

Kiekvienais metais šalyje dėl neatsargaus elgesio su pirotechnikos priemonėmis (fejerverkais, petardomis) nukenčia nemažai žmonių. 2015 m. nukentėjo 76 (iš jų 32 nepilnamečiai), žuvo 1 asmuo, naudojęsis įsigytais savadarbiais pirotechnikos gaminiais, 2016 m. ‒ 85 (iš jų 40 nepilnamečių) .
Pagrindinės priežastys, dėl kurių dažniausiai susižalojama – pirotechnikos  naudojimas nesilaikant jos naudojimo instrukcijos, savadarbių, nekokybiškų gaminių naudojimas, tėvų neatsakingumas (vaikai sprogdina pirotechnikos priemones be suaugusiųjų priežiūros) ir chuliganizmas ‒ įžūlus tyčinis viešosios tvarkos pažeidimas (pirotechnikos gaminių mėtymas į žmones, po automobiliais).
 PRIMENAME:
 
    -F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys  (F1 fejerverkai - keliantys labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose
 
-F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys  (F2 fejerverkai - keliantys mažą pavojų, mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, esančiose lauke
 
-F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys (F3 fejerverkai ‒ keliantys vidutinį pavojų ir skirti naudoti didelėse atvirose teritorijose, jų keliamas triukšmas neviršija nustatytų ribinių (leistinų) dydžių).
DRAUDŽIAMA:
 -naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;
-jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22 iki 8 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
  -naudoti civilines pirotechnikos priemones ne pagal paskirtį;
 
-naudoti civilines pirotechnikos priemones, kurių garantijos (saugojimo) laikas yra pasibaigęs;
 
-naudoti civilines pirotechnikos priemones neblaiviems asmenims arba asmenims, apsvaigusiems nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų svaigiųjų medžiagų;
 
-naudoti ir (ar) platinti civilines pirotechnikos priemones, kurios yra akivaizdžiai mechaniškai ar kitaip pažeistos, deformuotos, ant kurių yra korozijos ar skysčių dėmių pėdsakų.
 
Atsakomybė numatyta už šauksmus, švilpimą, garsų dainavimą arba grojimą muzikos instrumentais, kitokiais garsiniais aparatais ar kitus triukšmą keliamus veiksmus gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešosiose vietose, o vakaro (nuo 19 iki 22 val.) ir nakties (nuo 22 iki 7 val.) metu – ir gyvenamosiose patalpose, įmonėse, įstaigose ar organizacijose, kai tai trikdo asmenų ramybę, poilsį ar darbą).
Apie pastebėtus teisės pažeidimus praneškite
bendruoju pagalbos telefonu 112


Mūsų tikslas – saugumo užtikrinimas
   Alytaus apskrities policijos informacija

Nepamirškite padėkoti autoriui