Atranka pradinių klasių mokytojo pareigoms užimti

 • Paskelbė : Karolis Karolis
 • Paskelbta: 2024-06-04
 • Kategorija: Svarbu!

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJA SKELBIA ATRANKĄ PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo vieta – Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija.

Pareigybės pavadinimas – pradinių klasių mokytojas, 20 pamokų ir 1 val. neformalaus ugdymo užsiėmimų per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pradžia – 2024 m. rugsėjo 1 d.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą, koeficientas 0,9981–1,3053, darbo užmokestis 1069-1398 Eur.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų kryptis – pradinio ugdymo pedagogika);
 • atitikti reikalavimus, nustatytus Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai apraše, patvirtintame LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“;
 • gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje, savarankiškai priimti sprendimus ir konstruktyviai spręsti problemas;
 • iniciatyvumas, atsakingumas, korektiškumas;
 • geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Privalumas – išklausyti ne mažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) dalyko (anglų kalbos) ugdymo pradinėse klasėse metodikos kursai.

Mokytojai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje. 
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 • Gyvenimo aprašymą.

Dokumentai priimami Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazijos raštinėje (Vlado Mirono g. 2, Daugai iki birželio 21 d. nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos elektroniniu paštu daugugimnazija@dvm.lt su nuoroda „Pradinių klasių mokytojo atrankai“. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui sutartu laiku.

Telefonas pasiteirauti: +370 600 40840 el. p. jkamanduliene@dvm.lt

Prašymo forma

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos