Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Darbo užmokestis

ALYTAUS R. DAUGŲ VLADO MIRONO GIMNAZIJOS
2017 METŲ DARBUOTOJŲ VIDUTIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS BRUTO
  Eurai

Pareigybės pavadinimas

Etatų sk.

I ketv.

II ketv.

Etatų sk. nuo

2017-09-01

III ketv.

IV ketv.

Direktorius

 

1

 

xxxxx

xxxxx

1

 

xxxxx

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

 

xxxxx

xxxxx

1

 

xxxxx

 

Skyriaus vedėjas

 

-

xxxxx

xxxxx

1

905,68

 

Logopedas

1

xxxxx

xxxxx

1,5

647,29

 

Socialinis pedagogas

1

xxxxx

xxxxx

1,5

718,19

 

Psichologas

0,5

-

-

1

-

 

Grupės auklėtojas

0,5

239,14

239,14

2

653,46

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

 

-

-

-

 

3

669,90

 

Auklėtojas

-

-

-

4,31

664,39

 

Meninio ugdymo mokytojas

-

-

-

0,5

xxxxx

 

Neformalaus ugdymo pedagogas

-

-

-

0,5

117,17

 

Ūkvedys

1

xxxxx

xxxxx

1

xxxxx

 

Vyr. buhalteris

 

1

xxxxx

xxxxx

1

xxxxx

 

Buhalteris

-

xxxxx

xxxxx

0,5

xxxxx

 

Sekretorius

1

xxxxx

xxxxx

1

xxxxx

 

Mokytojo padėjėjas

0,75

xxxxx

xxxxx

1,75

400,64

 

Kompiuterininkas

0,5

xxxxx

xxxxx

0,5

xxxxx

 

Darbininkas ūkiui

1

xxxxx

xxxxx

3

380,00

 

Valytojas

6,5

 

 

14,5

380,00

 

Kiemsargis

1

xxxxx

xxxxx

3

380,00

 

Vairuotojas

1

xxxxx

xxxxx

6

398,68

 

Kūrikas

3

 

 

 

9

 

394,98

 

Skalbėjas

-

-

-

0,5

xxxxx

 

Auklėtojo padėjėjas

-

-

-

3

398,03

 

Kultūrinės veiklos organizatorius

-

-

-

1

544,19

 

Lankomosios priežiūros specialistas

-

-

-

 

0,5

xxxxx

 

Mokytojas

0,56

400,52

400,52

4,83

428,56

 

Vyresnysis mokytojas

18,52

489,42

489,42

40,48

491,09

 

Mokytojas metodininkas

18,35

527,33

527,33

25,5

528,47

 

Mokytojas ekspertas

1,2

599,64

599,64

1,27

599,64

 

xxxxx - nėra darbuotojo raštiško sutikimo.

PASTABA. Lentelėse pateiktas vidutinis darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis ( neatskaičiuos gyventojų       pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas)

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 08.55 - 09.40
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis