Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos tikslas:

Efektyvinti visų gimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą, paremtą gimnazijos filosofija, įgyvendinant veiklos programoje numatytus tikslus ir uždavinius.

 

Uždaviniai:

 1. Dalyvauti gimnazijos veikloje, stiprinant pasididžiavimą bei atsakomybę už gimnazijos prestižą bei konkurenciją.
 2. Telkti gimnazijos bendruomenę, formuojant saugią, tolerantišką ir veiklią gimnaziją.
 3. Bendradarbiauti su tėvais, mokiniais efektyviau spręsti ugdymo(-si) problemas.

 

Gimnazijos taryba svarsto ir teikia pasiūlymus:

 1. Gimnazijos veiklos kryptims;
 2. Ūkinei finansinei veiklai;
 3. Ugdymo planui;
 4. Vadovėlių ir spaudos užsakymui;
 5. Lankomumo problemoms spręsti;
 6. Specialiuosius gebėjimus turinčių mokinių   ugdymui;
 7. Prevencinei veiklai;
 8. Mokinių savivaldos veiklai;
 9. Mokytojų, mokinių, aptarnaujančio personalo paskatinimui ar nuobaudoms;
 10. Kitų ugdymo proceso ir gimnazijos bendruomenės problemų sprendimui.

 

Gimnazijos taryba analizuoja:

 1. Gimnazijos pasiekimus;
 2. Gimnazijos vidinį įsivertinimą;

 

Gimnazijos tarybos nariai

Mokytojai:

Liucija Karašauskienė – pirmininkas

 • Giedrė Volungevičienė
 • Gitana Ivanauskienė
 • Sigita Juškevičienė
 • Raimonda Šilalienė

Tėvai: 

 • Rita Sabaitė
 • Živilė Seiliuvienė
 • Donatas Patinskas
 • Jurgita Babravičienė
 • Aušra Žemaitienė

Mokiniai:

 • Greta Chaškauskaitė
 • Alvita Kelmelytė
 • Iveta Zalieckaitė
 • Miglė Venckutė 
 • Greta Jarmalavičiūtė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.
Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II" Nr.09-2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis