Alytaus r. Daugų Vlado Mirono gimnazija

Logopedas

Logopedė  RASA KARTANIENĖ (Daugų Vlado Mirono gimnazija)
El. paštas: logopedas@dvm.lt

 

Darbo laikas

 Pertrauka

I . 12.00 - 15.30 val..  
II. 9.50 - 16.15 val. 10.35 – 11.05 val.
III. 8.55 - 17.00val.  10.35 – 11.05 val.
IV. 9.00-10.30 ir 12.00-16.30 val. 10.30 – 11.05 val.
V.  –   – 

Logopedė  RASA KARTANIENĖ (Daugų ikimokyklinio ugdymo skyrius)
El. paštas: logopedas@dvm.lt

 

Darbo laikas

 Pertrauka

I . 8.00 – 10.10 ir 15.40 – 16.50 val..
II. 8.00 - 9.30 val.
III.
IV.
V. 9.00 – 11.05 – 

Logopedė DANUTĖ JAKUBAVIČIENĖ (Alovės pagrindinio ugdymo skyrius)
El.paštas: danutejakubaviciene@gmail.com

  Darbo laikas Pertrauka
I.
II 13.05 – 14.40
III. 13.05 – 14.40
IV. 15.10 – 16.30
V.

Logopedė JOLITA ADAMONIENĖ (Makniūnų pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcis skyrius)
El.paštas: jadamoniene70@gmail.com

Darbo laikas:
Penktadienis 8.00 – 12.00 val.

-----------------------------------------------

Darbo tikslas - šalinti ir koreguoti kalbos ir komunikacijos sutrikimus, konsultuoti mokytojus, tėvus sudarant ugdymo programas specialiųjų poreikių mokiniams.

Pagrindinis tikslas ugdant specialiųjų poreikių mokinius- padėti suvokti dorines, socialines, vertybes, parengti gyvenimui, bendruomenėje, padėti išmokti elgesio normų, kurios leistų savarankiškai ir, kiek įmanoma, pilnavertiškai įsitraukti į visuomenės gyvenimą.

Svarbu: mokyti mokymosi strategijų, savęs valdymo būdų, bendraamžių pagalba, kompiuterio naudojimas, praktiškas žinių pritaikymas. Šios pateiktys primins mokytojui, kokie metodai yra EFEKTYVŪS.
 

Skaitymas – galingas emocinis šaltinis

Tėvams gali būti labai sudėtinga rasti laiko paskaityti  vaikams, bet šios akimirkos gali padėti sukurti stiprius ryšius ir vaidina svarbų vaidmenį vaiko raidai.  Tobula istorijų pasakojimo formulė:

7 (S +V+ L)+ (SB +GE) =GM=  LV=  LT

Skaitymas-  S , kasdien- 7,  vakare -V, lovoje- L, skirtingais balsais-SB, garso efektai- GE,  geras miegas- GM,  laimingi vaikai -LV, laimingi tėvai- LT.

http://gyvenimas.delfi.lt/namai_ir_seima/vaikai-uz-pasakas-pries-miega.d?id=22472668#ixzz2VG0lpSJc

Skaitymas - vienas iš didelių pažinimo džiaugsmų. Jei skaityti nesiseka, gali paskaityti  vyresnis, pavyzdžiui- tėtis ar mama, brolis ar sesuo. Nebūtina kasdien vargintis, bet tai dar viena proga kelis kartus per savaitę  pabūti kartu ir paskaityti tai, kas įdomu. Skirkite tam 15- 20 minučių. Paklauskite, kokių būdų mokėsi logopedinėse pratybose.

Jeigu norite lavinti skaitymo įgūdį, skiemeniui skirkite ypatingą dėmesį.

Galima: pasirinkti žodį iš skaitomo teksto ir, suskirsčius jį į skiemenis, vėl sujungti. Galima surasti ir iškirpti paveikslėlį.

Lapė--------la-pė

Galima iš dviejų  ir daugiau skiemenų  sudaryti žodį:

Ly-nas                 Ku- pe- ta

Pasakyti žodį, kur duotas tik pirmas skiemuo: ,,pabaik žodį":

Lu-........pa,           mo-.........ka

Pasakyti žodį, kai duotas paskutinis skiemuo:

--........ma (ma), --........kė (mo--, lė--).

Naudingos užduotys, kuriose  sukeitus skiemenis, pasikeičia žodžio reikšmė;

Kau-lai,        da- ma,   lė-kė .

Jeigu norite kitokio darbo būdo, kirpkite ir dėliokite sukarpytus į skiemenis žodžius iš senų laikraščių ir žurnalų.Taigi, pagrindinis darbo įrankis ir objektas- skiemuo ,o  jei dar reikia pakartoti - raidžių kortelės.

Čia kelios nuorodos, kurios padarys veiklą ne tokia nuobodžia, padės pakartoti raides ir skaičius, praturtinti žodyną.

 1. http://www.kidslearningstation.com/preschool/teach-numbers.asp
 2. „Dot to Dot“
 3. http://www.fun2write.com/downloads/size/find_big_small.pdf

 

Logopedo pareigos

 1. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje ar, esant žymiai ribotam mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.
 2. Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ar kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti logopedinę pagalbą, suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos direktoriui.
 3. Bendradarbiaujant su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes ir juos taiko.
 4. Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
 5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
 6. Padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
 7. Padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
 8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
 9. Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.
 10. Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki atostogų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.